Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Przyrów - początkowo założony jako miasto królewskie, ostatecznie pozbawiony praw miejskich. Bogata historia oraz kultura tego miejsca czyni je wyjątkowym.

Miasto i Gmina Przyrów
Energia i natura

Gmina

Inwestycje i projekty

Projekt "Cyfrowa Gmina"

Projekt "Cyfrowa Gmina"

Logotyp  Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa
Logotyp Rzeczypospolita Polska
Logotyp Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt "Cyfrowa Gmina" jest realizowany na podstawie umowy powierzenia grantu o numerze 5104/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Ośi Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Projekt "Cyfrowa Gmina" jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Opis alternatywny grafiki promującej projekt Cyfrowa Gmina (rozmiar: 95 KB, format: PDF, język: polski)

Grafika promująca projekt Cyfrowa Gmina

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie poziomu cyfryzacji Urzędu Gminy oraz jednostek podległych, w tym zwiększenie dostępności oferowanych usług, a także zapewnienie wysokiego stopnia cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych.

Wartość dofinansowania

Gmina na realizację projektu otrzymała grant w wysokości 112 110,00 zł (100% kosztów kwalifikowanych).

Opis projektu

Opracowana przez Gminę koncepcja realizacji projektu zakłada:

  1. Zakup serwera do wirtualizacji wraz z licencją na system operacyjny pozwalającą na uruchomienie czterech maszyn wirtualnych z systemem Microsoft Windows Server.
  2. Zakup zasilacza awaryjnego (UPS) zapewniającego ochronę zasilania serwerów oraz urządzeń sieciowych.
  3. Zakup licencji na oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych.
  4. Zakup licencji na portal internetowy umożliwiający mieszkańcom i przedsiębiorcom sprawdzenie stanu należności podatkowych.
  5. Zakup zestawu certyfikatów umożliwiających realizację usług zaufania publicznego na potrzeby integracji systemów informatycznych z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej.
  6. Zakup dwóch serwerów NAS wraz z dyskami twardymi na potrzeby jednostek podległych, tj. Gminnego Zakładu Komunalnego oraz Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki.
  7. Zakup zestawu urządzeń umożliwiających prowadzenie nauki w trybie hybrydowym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie.
  8. Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Przyrowie.

Zrealizowanie przedstawionych zamierzeń pozwoli na rozwój potencjału cyfrowego Gminy oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych, co przełoży się na poprawę jakości oraz dostępności świadczonych usług. W rezultacie pomoże to zniwelować trudności w realizacji zadań statutowych JST w dobie pandemii COVID-19.

Opis alternatywny plakatu promującego projekt „Cyfrowa Gmina” (rozmiar: 98 KB, format: PDF, język: polski)

Plakat promujący projekt Cyfrowa Gmina.

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.