Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Szlak Orlich Gniazd, zabytki, „Niebieskie Źródła”, spływ kajakowy …, to wszystko sprawia, że gmina przyciąga stale wielu turystów.

Miasto i Gmina Przyrów
Energia i natura

Aktualności

LII sesja Rady Miejskiej w Przyrowie

Filtrowanie aktualności

data od

data do

LII sesja Rady Miejskiej w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje w dniu 19 kwietnia (piątek) 2024 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy LII sesję Rady Miejskiej w Przyrowie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z L, LI-uroczystej sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami – referent Burmistrz Robert Nowak.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie korespondencji wpływającej do Rady Miejskiej według jej kompetencji – referent Przewodniczący Rady Miejskiej Maria Stępień.
 7. Informacja Burmistrza o sposobie realizacji interpelacji Radnych – referent Burmistrz Robert Nowak.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wpf na lata 2024-2031 – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/34/2019 w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Przyrowie na realizację inwestycji p.n. „Konserwacja – prace ratunkowe wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Przyrowie” – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 12. Podjęcie uchwały przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu hybrydowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Koniecpolu – Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Przyrów na 2024 rok” – referent Robert Deska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania, warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonania takich usług – referent Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie za 2023 r. Ocena zasobów pomocy społecznej – referent Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 16. Komunikaty i wolne wnioski.
 17. Uroczyste zakończenie VI kadencji Rady Miejskiej w Przyrowie.
 18. Zakończenie obrad.

12

KWI

2024

401

razy

czytano

14/436

przyrow.pl

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.