Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Osadnictwo w okolicach dzisiejszego Przyrowa zaczęło rozwijać się od XIII wieku.

Miasto i Gmina Przyrów
Energia i natura

Dla mieszkańców

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe zasady odbioru odpadów. Od tego momentu podmiotem odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie systemu jest Gmina Przyrów. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888  z póz.zm.) zobowiązuje gminę do zorganizowania   odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Na terenie gminy Przyrów systemem zbiórki odpadów komunalnych zostały objęte wszystkie nieruchomości zamieszkałe oraz  te na których nie zamieszkują mieszkańcy a także właścicieli nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Gmina ma obowiązek:

  • ustanowić sposób zbierania i gromadzenia odpadów przez mieszkańców poprzez nowy regulamin utrzymania czystości i porządku,
  • pobierać od mieszkańców opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • w drodze przetargów zlecać przedsiębiorcom odbiór odpadów od mieszkańców oraz przewiezienie ich do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
  • organizować budowę, utrzymanie i eksploatację instalacji komunalnych.

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych następujących frakcji: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady oraz odpady zmieszane.

Od tego, w jaki sposób rozdzielimy odpady już w domu, zależy, ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez gminę (czyli nas wszystkich) i daje lepszy wskaźnik poziomu recyklingu odpadów. Stosując się do zasad segregacji odpadów wnosimy swój wkład w poprawę jakości powietrza, gleby i wody. Ograniczamy również liczbę odpadów w swoim otoczeniu. Proponujemy mieszkańcom wdrożenie dobrych praktyk w tym zakresie:

  • zmniejszajmy objętość odpadów poprzez zgniatanie butelek i puszek po napojach, kartonów po sokach lub mleku, a także poprzez składanie opakowań papierowych i kartonów przed ich wyrzuceniem;
  • nie pozostawiajmy odpadów obok pojemników;
  • dokonujmy świadomych i rozsądnych decyzji zakupowych, aby nie wytwarzać więcej odpadów, niż jest to konieczne;
  • nie zaśmiecajmy lasów, przydrożnych rowów, łąk, gdzie tworzą się dzikie wysypiska odpadów;

Zbiór najważniejszych informacji dotyczących właściwej segregacji odpadów komunalnych, terminów i sposobów wnoszenia opłat  za odpady komunalne zgodnych z ustawą i aktami prawa miejscowego zamieszczono w prezentacji.

Załączniki

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.