Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Szlak Orlich Gniazd, zabytki, „Niebieskie Źródła”, spływ kajakowy …, to wszystko sprawia, że gmina przyciąga stale wielu turystów.

Miasto i Gmina Przyrów
Energia i natura

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w języku ukraińskim

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w języku ukraińskim

Інформаційна клаузула

Згідно зі ст.13 пп.1 і пп.2 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Законодавчий Вісник ЄС.Л. від 2016 р. № 119, с. 1 зі змінами) – далі «РОДО», інформую, що:

 1. Адміністратором ваших даних є Управління ґміни в Пширові (адреса: ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów, адреса електронної пошти: przyrow@przyrow.pl).
 2. Адміністратор призначив Інспектора охорони даних, з якими можете зв`язатися у всіх справах щодо обробки персональних даних за наступною адресою електронної пошти: iod@przyrow.pl або письмово на адресу Адміністратора.
 3. Ваші персональні дані оброблятимуться  з метою надати часовий захист на території Республіки Польщі, адже це необхідне для виконання правового обов`язку, що спочиває на Адміністраторі (ст. 16 част. 1 буква с та ст. 9 част. 2 буква g РОДО) у зв`язку із Законом від 13 червня 2003 року про надання іноземцям захисту на території Республіки Польщі. У разі добровільного надання Вами персональних даних інших, як випливають з правового обов`язку, підставою, що легітимізує їх обробку є надана згода на обробку своїх персональних даних (ст. 6 част. 1 буква а РОДО). Дані надані добровільно будуть оброблятися з метою зв`язку.
 4. Ваші персональні дані будуть оброблятися протягом періоду, необхідного для виконання вищенаведеного з урахуванням періодів зберігання визначених спеціальними положеннями, у цьому архівними положеннями. Натомість у разі даних наданих добровільно – як правило до часу відкликання Вашої згоди на їх обробку.  
 5. Ваші персональні дані оброблятимуться в автоматизований спосіб, але не підлягатимуть автоматизованому прийняттю рішень, в тому числі профілюванню.
 6. Ваші персональні дані не будуть передаватися за межі Європейської економічної зони (включаючи Європейський Союз, Норвегію, Ліхтенштейн та Ісландію).
 7. У зв'язку з обробкою Ваших персональних даних Ви маєте наступні права:
  1. право на доступ до своїх даних та отримання їх копії;
  2. право вимагати виправлення (редагування) персональних даних;
  3. право обмеження обробки даних;
  4. у разі якщо обробка даних відбувається на підставі наданої згоди (ст. 6 част. 1 буква а РОДО) – право відкликати згоду в будь-який час без впливу на згідність з правом обробки, яку здійснено на підставі згоди перед її відкликанням;
  5. право подати скаргу Голові Управління захисту персональних даних (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), якщо вважатимете, що обробка персональних даних порушує положення загального розпорядження про захист персональних даних (РОДО);
 8. Надання Вами персональних даних у зв`язку із правовим обов`язком покладеним на Адміністратора, обов`язкове, а невиконання цього призведе до недосягнення мети, про яку ідеться у пункті 3. Ненадання даних надаваних добровільно не впливає на розгляд справи.
 9. Ваші дані можуть передаватися зовнішнім суб’єктам на підставі договору про доручення обробки персональних даних, а також суб’єктам або органам, уповноваженим відповідно до положень законодавства, між іншими одиницям і органам контролю, постачальникам послуг хостингу та телеінформаційних.

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.