Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Przyrów znajduje się na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, co czyni z niej idealne miejsce pod względem rekreacyjnym.

Miasto i Gmina Przyrów
Energia i natura

Gmina

Inwestycje i projekty

Inwestycje realizowane w ramach PROW

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sygontka i Zalesice

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sygontka i Zalesice

W lutym 2017 roku, Gmina Przyrów złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który to został rozpatrzony pozytywnie. W związku z powyższym w dniu 6 listopada 2017 r. w Katowicach, pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego, a Gminą Przyrów została zawarta umowa o przyznaniu pomocy.

Nazwa zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka i Zalesice”.
Całkowita wartość operacji 3 568 882,59 zł.
Przyznana wartość dofinansowania: 1 998 418,00 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

W wyniku realizacji operacji nastąpi znaczne ograniczenie lub wyeliminowanie głównych źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych; zwiększenie liczby odbiorców korzystających z systemu kanalizacji zbiorczej; realizacja celu wpłynie na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawę warunków życia mieszkańców terenów objętych zadaniem.

Wskaźnikiem realizacji operacji będzie wykonanie systemu kanalizacji zbiorczej w ilości 4,7km.

Flaga Unii Europejskiej
Logotyp Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.