Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Przyrów znajduje się na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, co czyni z niej idealne miejsce pod względem rekreacyjnym.

Miasto i Gmina Przyrów
Energia i natura

Gmina

Inwestycje i projekty

Inwestycje realizowane w ramach PROW

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sygontka - ul. Szkolna

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sygontka - ul. Szkolna

W  dniu 9 marca 2021 r. w miejscowości Panki, pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego, a Gminą Przyrów została zawarta umowa o przyznaniu pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”,  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

Na  zadanie pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią dla miejscowości Sygontka gmina Przyrów – ul. Szkolna.
Całkowita wartość operacji 281 269,40 zł.
Przyznana wartość dofinansowania: 152 200 zł, tj.  do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: "Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich oraz poprawa warunków życia mieszkańców, poprzez zwiększoną liczbę odbiorców korzystających z systemu kanalizacji zbiorczej".

W wyniku realizacji operacji zostanie wykonane 0,595 km kanalizacji zbiorczej.

Flaga Unii Europejskiej
Logotyp Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.