Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Osadnictwo w okolicach dzisiejszego Przyrowa zaczęło rozwijać się od XIII wieku.

Miasto i Gmina Przyrów
Energia i natura

Aktualności

L sesja Rady Miejskiej w Przyrowie

Filtrowanie aktualności

data od

data do

L sesja Rady Miejskiej w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) Przewodniczący Rady Miejskiej  zwołuje w dniu  31 stycznia (środa) 2024 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy L sesję Rady Miejskiej w Przyrowie, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z XLIX sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami – referent Burmistrz Robert Nowak.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie korespondencji wpływającej do Rady Miejskiej według jej kompetencji – referent Przewodniczący Rady Miejskiej Maria Stępień.
 7. Informacja Burmistrza o sposobie realizacji interpelacji Radnych – referent Burmistrz Robert Nowak.
 8. Przedstawienie informacji na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy za II półrocze 2023 r. – referent Komendant Miejski PSP w Częstochowie.
 9. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanych działaniach zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy za II półrocze 2023 r. – referent Komendant Komisariatu Policji w Koniecpolu.
 10. Informacja z działalności Sejmiku Województwa Śląskiego za 2023 rok – referent Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk.
 11. Informacja Gminnego Zakładu  Komunalnego  na temat funkcjonowania Zakładu oraz realizacji zadania związanego z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy Przyrów – referent Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego.
 12. Przyjęcie sprawozdań z pracy Rady oraz działalności stałych komisji Rady Gminy za 2023 rok – referenci: Przewodniczący Rady oraz Przewodniczący poszczególnych stałych komisji Rady Miejskiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu, sztandaru, flagi, flagi stolikowej, banneru Miasta i Gminy Przyrów – referent Sekretarz Dorota Wojciechowska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów – referent Joanna Nowakowska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/34/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyrowie na realizację inwestycji p.n. "Prace konserwatorskie przy zabytkowej drewnianej wieży strażackiej  w Przyrowie" – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 17. Podjęcie uchwały w przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Przyrów z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami pożytku  publicznego na 2024 rok – referent Anastazja Deska.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie – referent Ewelina Wiśniewska.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – referent Robert Deska.
 20. Komunikaty i wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

23

STY

2024

355

razy

czytano

11/405

przyrow.pl

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.