Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

W północnej części gminy znajduje się Park Krajobrazowy "Stawki". Obecność  wielu rzadkich gatunków roślin oraz ptaków czyni to miejsce niezwykłym.

Miasto i Gmina Przyrów
Energia i natura

Aktualności

Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej magazynów energii

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej magazynów energii

Projekt „Odnawialne źródła energii w Mieście i Gminie Przyrów –magazyny energii elektrycznej” w ramach Funduszu Europejskiego dla Śląskiego 2021-2027 Działanie FESL.02.06 Odnawialne źródła energii.

Zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Przyrów do składania ankiet mających na celu poznanie stopnia zainteresowania przystąpieniem do projektu pn. "Odnawialne źródła energii w Mieście i Gminie Przyrów – magazyny energii elektrycznej". Zebrane dane posłużą do stworzenia kompleksowego wniosku o dofinansowanie projektu, który będzie uwzględniał realne potrzeby lokalnej społeczności.

Ankietę należy złożyć do dnia 22 stycznia 2024 r., w Urzędzie Miasta i Gminy Przyrów.

Forma złożenia ankiety:

  • osobiście w godzinach pracy Urzędu: Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów,
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Przyrowie, ul. Częstochowska 7, 42 – 248 Przyrów,
  • e-mail: przyrow@przyrow.pl lub poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP pod adresem skrzynka podawcza ePUAP: /9w99dche0v/SkrytkaESP

Złożenie ankiety nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu!

Właściwy nabór zostanie przeprowadzony po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie i uzyskaniu przez Miasto i Gminę Przyrów  dofinansowania!

Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie zostaną określone w Regulaminie  naboru i realizacji projektu parasolowego "Odnawialne źródła energii w Mieście i Gminie Przyrów – magazyny energii elektrycznej" po uzyskaniu przez Miasto i Gminę Przyrów dofinansowania!

Kluczowe założenia realizowanego projektu:

  • Montaż finansowy projektu będzie zakładał dofinansowanie na poziomie max. 90%  kosztów kwalifikowalnych (podatek VAT będzie kosztem kwalifikowalnym);
  • Magazyn energii musi być przeznaczony na potrzeby istniejącej instalacji OZE.

Osoba do kontaktu:

Urząd Miasta i Gminy w Przyrowie
Inspektor Joanna Nowakowska
tel. 34/3554120 wew.34,  adres email : zamowienia@przyrow.pl

Szczegółowe informacje zostaną przedstawione na zebraniu  w sali OSP w Przyrowie, w piątek 12 stycznia 2024 r. o godzinie 17:00. Serdecznie zapraszamy!!!

Załączniki:

10

STY

2024

752

razy

czytano

35/425

przyrow.pl

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.