Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

W północnej części gminy znajduje się Park Krajobrazowy "Stawki". Obecność wielu rzadkich gatunków roślin oraz ptaków czyni to miejsce niezwykłym.

Miasto i Gmina Przyrów
Energia i natura

Urząd

Kierownictwo Urządu

Skarbnik Miasta i Gminy Przyrów

Skarbnik Miasta i Gminy Przyrów

Ewelina Sikora-Migalska
tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 27
e-mail: skarbnik@przyrow.pl

Zadania i kompetencje Skarbnika Miasta i Gminy Przyrów:

 • Sprawuje nadzór nad pracą Referatu Finansowego, którego jest kierownikiem;
 • Opracowuje zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy podległego jej referatu;
 • Wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych jako główny księgowy budżetu;
 • Realizuje ustawy o finansach publicznych, podatkach i opłatach lokalnych, opłacie skarbowej, ordynacji podatkowej i rachunkowości;
 • Sporządza wieloletnią prognozę finansową wraz z wykazem przewidywanych przedsięwzięć;
 • Przekazuje komórkom organizacyjnym oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych wytyczne oraz dane niezbędne do opracowania projektu budżetu;
 • Dokonuje analizy budżetu i na bieżąco informuje Wójta o jego realizacji;
 • Sporządza sprawozdania budżetowe według rodzajów i terminów wynikających z ustawy o sprawozdawczości budżetowej;
 • Nadzoruje egzekucję i windykację należności z tytułu podatków i opłat ustalonych przez gminę;
 • Składa kontrasygnatę na dokumentach, w których wyrażona jest czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
 • Informuje Radę o odmowie złożenia kontrasygnaty, względnie sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować;
 • Zapewnia ochronę mienia komunalnego między innymi poprzez ubezpieczenia;
 • Nadzoruje zarządzanie mienia sołeckiego;
 • Nadzoruje wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego;
 • Prowadzi ewidencję funduszy depozytowych oraz gwarancji należytego wykonania umów;
 • Sprawuje nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej w zakresie działania podległego referatu;
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez Wójta.

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.