Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

W północnej części gminy znajduje się Park Krajobrazowy "Stawki". Obecność wielu rzadkich gatunków roślin oraz ptaków czyni to miejsce niezwykłym.

Miasto i Gmina Przyrów
Energia i natura

Dla mieszkańców

Gospodarka odpadami komunalnymi

Opłaty za gospodarowanie odpadami

Opłaty za gospodarowanie odpadami

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/173/2021 oraz nr XXX/193/2022 Rady Gminy Przyrów ustalono nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Mieszkańcy

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przyrów stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomośc oraz stawki opłaty:

 • odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny - 23 złote miesięcznie od jednego mieszkańca;
 • mieszkańcy nie wypełniający obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny - 49 złotych miesięcznie od jednego mieszkańca.
Infografika pt. Stawki opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi. Treść znajdująca się na infografice została podana w tereści artykułu.

Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjne

Dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (domki letniskowe), wykorzystywanych jedynie przez część roku ustalona została ryczałtowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny - 133 złote za rok;
 • właściciele nieruchomości nie wypełniający obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny - 266 złotych za rok (według stawki opłaty podwyższonej).

Podmioty gospodarcze

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości niezamieszkanych (podmioty gospodarcze) jest zależna od wielkości pojemnika lub worka:

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla podmiotów gospodarczych
obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku do 31 stycznia 2022 roku
Wielkość pojemnika / worka Selektywnie Nie selektywnie
120 litrów 23 złote 69 złotych
240 litrów 46 złotych 138 złotych
1100 litrów 95 złotych 210,83 złotych
 
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla podmiotów gospodarczych obowiązujące od 1 lutego 2022 roku
Wielkość pojemnika / worka Selektywnie Nie selektywnie
120 litrów 23 złote 69 złotych
240 litrów 46 złotych 138 złotych
1100 litrów 210,83 złotych 632,50 złotych

Częściowe zwolnienie z opłaty

Dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - 3 zł miesięcznie od każdego mieszkańca nieruchomości.

Terminy i sposób wnoszenia opłat

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić kwartalnie:

 • do 31 marca każdego roku z dołu,
 • do 30 czerwca każdego roku z dołu,
 • do 30 września każdego roku z dołu,
 • do 31 grudnia każdego roku z dołu.

Dopuszcza się możliwość wnoszenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, przy czym okresem rozliczeniowym są terminy określone powyżej.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać:

 • gotówką w kasie urzędu;
 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Przyrów: Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa Filia Przyrów Nr 46 8591 0007 6330  0926 0013 0096.

Załączniki

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.