Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Szlak Orlich Gniazd, zabytki, „Niebieskie Źródła”, spływ kajakowy …, to wszystko sprawia, że gmina przyciąga stale wielu turystów.

Gmina Przyrów
Energia i natura

Dla mieszkańców

Gospodarka odpadami komunalnymi

Opłaty za gospodarowanie odpadami

Opłaty za gospodarowanie odpadami

Zgodnie z uchwałą Nr XI/60/2019 oraz Nr XVI/112/2020 Rady Gminy Przyrów ustalono nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Mieszkańcy

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przyrów stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomośc oraz stawki opłaty:

  • odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny - 21 złotych miesięcznie od jednego mieszkańca;
  • mieszkańcy nie wypełniający obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny - 54 złote miesięcznie od jednego mieszkańca.
Infografika pt. Stawki opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi. Treść znajdująca się na infografice została podana w tereści artykułu.

Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjne

Dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (domki letniskowe), wykorzystywanych jedynie przez część roku ustalona została ryczałtowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny - 120 złotych za rok;
  • właściciele nieruchomości nie wypełniający obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny - 240 złotych za rok (według stawki opłaty podwyższonej).

Podmioty gospodarcze

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości niezamieszkanych (podmioty gospodarcze) jest zależna od wielkości pojemnika lub worka:

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla podmiotów gospodarczych
Wielkość pojemnika / worka Selektywnie Nie selektywnie
120 litrów 16 złotych 48 złotych
240 litrów 32 złote 96 złotych
1100 litrów 54 złote 162 złote

Częściowe zwolnienie z opłaty

Dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - 3 zł miesięcznie od każdego mieszkańca nieruchomości.

Terminy i sposób wnoszenia opłat

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić kwartalnie:

  • do 31 marca każdego roku z dołu,
  • do 30 czerwca każdego roku z dołu,
  • do 30 września każdego roku z dołu,
  • do 31 grudnia każdego roku z dołu.

Dopuszcza się możliwość wnoszenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, przy czym okresem rozliczeniowym są terminy określone powyżej.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać:

  • gotówką w kasie urzędu;
  • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Przyrów: Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa Filia Przyrów Nr 46 8591 0007 6330  0926 0013 0096.

Załączniki

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.