Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

W północnej części gminy znajduje się Park Krajobrazowy "Stawki". Obecność  wielu rzadkich gatunków roślin oraz ptaków czyni to miejsce niezwykłym.

Miasto i Gmina Przyrów
Energia i natura

Gmina

Inwestycje i projekty

Inwestycje realizowane w ramach RPO

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Staropole

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Staropole

W 2016 roku, Gmina Przyrów przystąpiła do konkursu nr RIT RPSL 05.01.02-IZ.01-24-071/16 dla podziałania 5.1.2 Gospodarka wodno – ściekowa RIT Subregionu Północnego  na realizację  w/w zadania. Projekt został wybrany do dofinansowania.

W związku z powyższym w dniu 10 października 2017 r. w Katowicach, pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a Gminą Przyrów została zawarta umowa o przyznaniu pomocy.

Całkowita wartość projektu  wyniosła  1 835 953,66 zł.

Przyznana wartość dofinansowania: 1014550,41 zł, tj. 69,74% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

W wyniku realizacji inwestycji zwiększy się liczba dodatkowych osób korzystających z nowego systemu kanalizacji. Docelowo nastąpi poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych wprowadzanych do wód i gleby, a także zwiększenie odsetka oczyszczonych ścieków komunalnych.

Logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny
Logotyp Śląskie
Logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.