Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Szlak Orlich Gniazd, zabytki, „Niebieskie Źródła”, spływ kajakowy …, to wszystko sprawia, że gmina przyciąga stale wielu turystów.

Miasto i Gmina Przyrów
Energia i natura

Gmina

Zadania dofinansowane z państwowych funduszy celowych

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Z lewej biało-czerwona flaga, z prawej Godło Rzeczypospolitej Polskiej - biały orzeł w złotej koronie na czerwonym tle.

Miasto i Gmina Przyrów  rozpoczęła realizację resortowego Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Łączny koszt realizacji Programu – 51 714,00 złotych.
Dofinansowanie - 51  714,00 złotych.

Data podpisania umowy o finansowanie zadania – 19 luty 2024 r.

Program ma na celu poprawę funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w środowisku zamieszkania i zwiększenie szans na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia, a także ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.

Adresatami programu są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki
    lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  3. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  4. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  5. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej będą skierowane do 5 osób z niepełnosprawnością, w tym dla 4 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) i dla 1 dziecko do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystencji osobistej są realizowane w formie dziennej i są ściśle dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Usługi wykonuje zatrudniony asystent wskazany przez uczestnika Programu. Uczestnik Programu bez względu na sytuację materialną  nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

W ramach Programu planuje się zatrudnić 5 asystentów dla osób z niepełnosprawnościami.

Usługi asystencji osobistej polegać będą na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w czynnościach dnia codziennego, czynnościach samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego itp. Usługi asystenta dotyczą również pomocy w wyjściach, dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsca, pomocy w dokonywaniu bieżących zakupów, załatwianiu spraw urzędowych, wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

25

MAR

2024

71

razy

czytano

przyrow.pl

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.