Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

W północnej części gminy znajduje się Park Krajobrazowy "Stawki". Obecność wielu rzadkich gatunków roślin oraz ptaków czyni to miejsce niezwykłym.

Miasto i Gmina Przyrów
Energia i natura

Aktualności

XLIV sesja Rady Gminy w Przyrowie

Filtrowanie aktualności

data od

data do

XLIV sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu  27 czerwca (wtorek) 2023 roku o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy XLIV sesję Rady Gminy w Przyrowie, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z XLI, XLII-nadzwyczajnej i XLIII-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami – referent Wójt Robert Nowak.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie korespondencji wpływającej do Rady Gminy według jej kompetencji – referent Przewodniczący Rady Maria Stępień.
 7. Informacja Wójta o sposobie realizacji interpelacji Radnych – referent Wójt Robert Nowak.
 8. Udzielenie wotum zaufania dla Wójta Gminy Przyrów:
  1. przedstawienie raportu o stanie Gminy Przyrów za rok 2022 – referent Wójt Robert Nowak;
  2. debata nad raportem o stanie Gminy Przyrów za rok 2022 – zgodnie z wymogami określonymi  w art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559);
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Przyrów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2022 rok – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 10. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu gminy w 2022 roku wraz z informacją o stanie mienia – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska;
  2. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Przyrów oraz opinii dotyczącej wykonania budżetu – referent Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Maria Wiśniewska;
  3. przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu w 2022 roku – Przewodniczący komisji stałych;
  4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Przyrów – referent Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Maria Wiśniewska;
  5. dyskusja;
  6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2023 - 2031 – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Przyrów na lata 2023-2030 – referent Sekretarz Dorota Wojciechowska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców – referent Sekretarz Dorota Wojciechowska.
 15. Ocena realizacji i stopień zaawansowania inwestycji ujętych w budżecie gminy na 2023 roku, w tym Fundusz Sołecki – referent Wójt Robert Nowak.
 16. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok – referent Ewelina Wiśniewska.
 17. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyrów za 2022 r. – referent Ewelina Wiśniewska.
 18. Informacja z działalności instytucji kultury za 2022 rok – referent Dyrektor GCKiB Dariusz Grabowski.
 19. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej – referent Kierownik GOPS w Przyrowie Iwona Kremblewska.
 20. Komunikaty i wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

15

CZE

2023

408

razy

czytano

169/483

przyrow.pl

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.