Gmina Przyrów

Wyróżnione aktualności

2015-08-31
Z A W I A D O M I E N I E Wójt Gminy Przyrów zawiadamia, że ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują na wysoką temperaturę powietrza w dniach: od 1 września 2015 r. do 4 września 2015 r. Urząd Gminy Przyrów będzie czynny od godz.06.00 do godz.14.00.   Wójt GminyPrzyrów    mgr inż. Robert Nowak
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych.png
2015-07-04
   Obręb Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Julianka, Sieraków, Sygontka, Zalesice 20.07.2015  17.08.2015  21.09.2015  19.10.2015  16.11.2015  14.12.2015 Aleksandrówka, Knieja, Kopaniny, Smyków, Wola Mokrzeska, Przyrów - ul. Św. Mikołaja, ul....

Aktualności

logo- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej_7.png
2015-08-27
  Pliki do pobrania: Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 74 - upał - 2015-08-26 (plik PDF)
2015-08-26
Już na przełomie roku 2015/2016 mija najbliższy termin składania wniosku z programu Erasmus + przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, jak i przedszkola na dofinansowanie w ramach akcji "Mobilność edukacyjna" i "Partnerstwa strategiczne". Granty z programu Erasmus+ pozwalają sfinansować 100% wydatków na: W ramach Akcji 1....
Logo PPJ_1.jpg
2015-08-26
  Pliki do pobrania: Zaproszenie na spotkania konsultacyjne (plik PDF)
2015-08-26
Wójt Gminy Przyrów informuje o możliwości zapoznania się  z projektem: „Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2016 rok" Uwagi i propozycje wraz z uzasadnieniem dotyczące powyższego projektu można składać do dnia 7 września 2015 r.  w formie: pisemnej (Urząd Gminy...
2015-08-25
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie informuje, że osoby zainteresowane dożywianiem dzieci w szkole mogą zgłosić się do tut. Ośrodka w celu ubiegania się o tą pomoc. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego. Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy wynosi 684 zł na jednego...