Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Osadnictwo w okolicach dzisiejszego Przyrowa zaczęło rozwijać się od XIII wieku.

Gmina Przyrów
Energia i natura

Urząd

Kierownictwo Urządu

Zastępca Wójta Gminy

Zastępca Wójta Gminy

Anna Kowalska-Fert
tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 41
e-mail: zastepcawojt@przyrow.pl

Anna Kowalska-Fert pełni funkcję Zastępcy Wójta Gminy Przyrów od 1 kwietnia 2021 r.

Zadania i kompetencje Zastępcy Wójta Gminy:

 • Zastępca przy wykonywaniu swych kompetencji i zadań działa w granicach określonych zarządzeniami Wójta oraz imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Wójta;
 • Zastępuje Wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków we wszystkich sprawach Gminy;
 • Wykonuje zadania i kompetencje Wójta podczas jego nieobecności oraz w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji Wójta, spowodowanej jedną z okoliczności, o której mowa w art. 28 g ust. 1 ustawy;
 • Wykonuje zadania powierzone przez Wójta;
 • Wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Wójta;
 • Składa, samodzielnie albo wraz z inną odpowiednio przez Wójta umocowaną osobą, oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym;
 • Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków;
 • Reprezentuje Gminę w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Wójtem;
 • Podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów;
 • Koordynuje zadania związane z promocją i polityką informacyjną Urzędu;
 • Sprawuje bezpośredni nadzór nad Samodzielnym stanowiskiem do spraw planowania przestrzennego i zamówień publicznych oraz Samodzielnym stanowiskiem do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych.

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.