Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

W północnej części gminy znajduje się Park Krajobrazowy "Stawki". Obecność wielu rzadkich gatunków roślin oraz ptaków czyni to miejsce niezwykłym.

Miasto i Gmina Przyrów
Energia i natura

Urząd

Kierownictwo Urządu

Burmistrz Miasta i Gminy Przyrów

Burmistrz Miasta i Gminy Przyrów

Anna Kowalska-Fert
tel.: 34 355 41 20 do 23

Zadania i kompetencje Burmistrza:

 • Kieruje bieżącymi sprawami gminy;
 • Reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy;
 • Jest kierownikiem Urzędu;
 • Jest Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego;
 • Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w rozumieniu przepisów kodeksu pracy;
 • Realizuje politykę kadrową w Urzędzie;
 • Wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przepisów szczególnych;
 • Wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej;
 • Udziela pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji;
 • Jest terenowym organem obrony cywilnej;
 • Nadzoruje realizację budżetu;
 • Podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów;
 • Wydaje zarządzenia wprowadzające w życie regulaminy dotyczące działalności urzędu;
 • Przyjmuje ustne oświadczenia woli spadkodawców;
 • Składa Radzie Gminy okresowe sprawozdania z prac międzysesyjnych;
 • Wykonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji Wójta innymi szczególnymi przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy;
 • Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością referatów, stanowisk i komórek organizacyjnych urzędu.

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.