Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Przyrów - początkowo założony jako miasto królewskie, ostatecznie pozbawiony praw miejskich. Bogata historia oraz kultura tego miejsca czyni je wyjątkowym.

Gmina Przyrów
Energia i natura

Gmina

Inwestycje i projekty

Inwestycje realizowane w ramach PROW

Utworzenie lokalnego rynku zbytu produktów i usług w miejscowości Przyrów

Utworzenie lokalnego rynku zbytu produktów i usług w miejscowości Przyrów

W maju 2018 roku, Gmina Przyrów złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, za pośrednictwem LGD- Stowarzyszenia ,,Partnerstwo Północnej Jury”, wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który to został rozpatrzony pozytywnie. W związku z powyższym w dniu 24 kwietnia 2019 r. w Katowicach, pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego, a Gminą Przyrów została zawarta umowa o przyznaniu pomocy, na operację pn: "Budowa wiat wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania utworzenie lokalnego rynku zbytu produktów i usług w miejscowości Przyrów".

Całkowita wartość operacji wynosi: 277 784,94 zł.
Przyznana wartość dofinansowania: 94 169,00 zł, tj. 33,90% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Celem operacji jest wielokierunkowy rozwój obszaru, poprzez rozwój rynków zbytu. Wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie rozwijania rynków zbytu, produktów i usług lokalnych. W efekcie czego zwiększy się liczba wystawców i poszerzy możliwość zbytu produktów lokalnych oraz osób zainteresowanych ich zakupem.

W wyniku realizacji zadania, zostanie utworzony jeden lokalny rynek zbytu, który poszerzy możliwość zbytu produktów lokalnych, przez wystawców korzystających z rynku lokalnego.

Flaga Unii Europejskiej
Logotyp inicjatywy Leader
Logotyp Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury
Logotyp Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.