Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Szlak Orlich Gniazd, zabytki, „Niebieskie Źródła”, spływ kajakowy …, to wszystko sprawia, że gmina przyciąga stale wielu turystów.

Gmina Przyrów
Energia i natura

Urząd

Kierownictwo Urządu

Sekretarz Gminy

Dorota Wojciechowska
tel.: 34 355 41 20 do 23 wew. 24
e-mail: sekretarz@przyrow.pl

Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy:

 • Wykonuje funkcję kierownika administracyjnego Urzędu i w tym zakresie:
  • nadzoruje opracowywanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,
  • nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych,
  • dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia,
  • nadzoruje właściwe wydatkowanie środków finansowych na materiały biurowe,
 • Pełni stały nadzór nad funkcjonowaniem Urzędu i w tym celu:
  • nadzoruje system funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
  • nadzoruje stosowanie instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie,
  • opracowuje projekty regulaminu organizacyjnego Urzędu;
 • Nadzoruje właściwe przygotowanie materiałów pod obrady Rady;
 • Przyjmuje ustne oświadczenia woli spadkodawców;
 • Organizuje prace związane z wyborami prezydenckimi, do sejmu i senatu, rad gmin oraz przewidzianych przepisami prawa referendów;
 • Prowadzi rejestr zarządzeń Wójta;
 • Nadzoruje prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
 • Przechowuje oświadczenia majątkowe składane Wójtowi;
 • Koordynuje realizację zadań związanych z prowadzeniem oświaty w gminie:
  • realizacja zadań dotyczących zakładania i prowadzenia przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
  • realizacja zadań dotyczących likwidowania szkół publicznych,
  • prowadzenie spraw związanych z organizacją i nadzorowaniem szkół i placówek oświatowych,
  • prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły i placówki,
  • prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
  • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
  • nadzór nad zbiorem danych wprowadzanych do SIO przez placówki oświatowe, potwierdzanie prawidłowości tych danych,
  • dokonywanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych zakładanych przez osobę fizyczną lub prawną, 
  • prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
 • Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
  • Samodzielnego stanowiska ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych,
  • Samodzielnego stanowiska do spraw organizacyjnych, kultury i zdrowia,
  • Stanowiska obsługi - sprzątaczkami,
  • Kierowcy autobusu szkolnego, pracownika gospodarczego;
 • Wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu przez Wójta pełnomocnictwa;
 • Zastępuje Wójta i Zastępcę w razie ich nieobecności lub niemożności pełnienia przez nich obowiązków we wszystkich sprawach dotyczących Urzędu;
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez Wójta.

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.