Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Osadnictwo w okolicach dzisiejszego Przyrowa zaczęło rozwijać się od XIII wieku.

Gmina Przyrów
Energia i natura

Gmina

Inwestycje i projekty

Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym

Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym

Szanowni mieszkańcy!

Gmina Przyrów przystąpiła do projektu pn. "Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym".

W okresie trwania projektu zostaną przeprowadzone pogłębione  konsultacje społeczne związane ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów.

Rada Gminy w Przyrowie w dniu 30 grudnia 2020 roku podjęła uchwałę o  przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów, obejmującego całą gminę w jej granicach administracyjnych. Celem planowanej zmiany Studium jest:

 • umożliwienie mieszkańcom i przedsiębiorcom wprowadzenie zmian pozwalających na rozwój, zgodny z ich potrzebami i zgodny z celami rozwoju gminy,
 • uwzględnienie uwarunkowań wynikających ze zmian stanu prawnego. Wprowadzenie w/w korekt służyć będzie zapewnieniu ładu przestrzennego i warunków do zrównoważonego rozwoju gminy.

Informacje dotyczące obecnego Studium można pozyskać pod niżej wskazanymi dokumentami, można także skontaktować się z Urzędem Gminy pod nr telefonu 34 355 41 20 do 23 i pozyskać stosowne informacje.

Link do Studium: www.bip.przyrow.akcessnet.net/upload/20170324131154gsl26kn7e3q5.pdf
Link do mapy: www.bip.przyrow.akcessnet.net/upload/20170324132411xc8be9tlv86l.JPG

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Przyrów do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany powyższego dokumentu.

W ramach Indywidualnego Planu Konsultacji Gmina Przyrów zamierza przeprowadzić konsultacje społeczne za pomocą 3 technik:

 1. Technika konsultacyjna: Internetowe konsultacje pisemne – Ankieta ON-LINE na stronie internetowej Gminy Przyrów.
 2. Punkt konsultacyjny w budynku Urzędu Gminy Przyrów - Terminy pracy punktu konsultacyjnego   zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Przyrów.
 3. Spotkanie Otwarte – podczas Dożynek Gminnych, w dniu 05 września 2021 r. (Niedziela) na terenie rekreacyjnym Brzózki.
  • W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani obywatele. Podczas spotkania uczestnicy mogą formułować swoje uwagi oraz zadawać pytania przedstawicielom władz samorządowym, bądź projektantowi.
   Aby zachęcić mieszkańców do udziału w spotkaniu przewidziano loterię z nagrodami, gdzie każda osoba podpisująca się na liście obecności jednocześnie akceptuje regulamin loterii i otrzymuje swój indywidualny numer. Spotkanie zostanie zakończone  loterią nagród.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego związanego z realizacją i udziałem w projekcie Gminy Przyrów pn. "Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym".

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów

Logotyp Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa
Logotyp Rzeczypospolita Polska
Logotyp Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.