Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Szlak Orlich Gniazd, zabytki, „Niebieskie Źródła”, spływ kajakowy …, to wszystko sprawia, że gmina przyciąga stale wielu turystów.

Miasto i Gmina Przyrów
Energia i natura

Gmina

Inwestycje i projekty

Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym

Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym

Szanowni mieszkańcy!

Gmina Przyrów przystąpiła do projektu pn. "Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym".

W okresie trwania projektu zostaną przeprowadzone pogłębione  konsultacje społeczne związane ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów.

Rada Gminy w Przyrowie w dniu 30 grudnia 2020 roku podjęła uchwałę o  przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów, obejmującego całą gminę w jej granicach administracyjnych. Celem planowanej zmiany Studium jest:

 • umożliwienie mieszkańcom i przedsiębiorcom wprowadzenie zmian pozwalających na rozwój, zgodny z ich potrzebami i zgodny z celami rozwoju gminy,
 • uwzględnienie uwarunkowań wynikających ze zmian stanu prawnego. Wprowadzenie w/w korekt służyć będzie zapewnieniu ładu przestrzennego i warunków do zrównoważonego rozwoju gminy.

Informacje dotyczące obecnego Studium można pozyskać pod niżej wskazanymi dokumentami, można także skontaktować się z Urzędem Gminy pod nr telefonu 34 355 41 20 do 23 i pozyskać stosowne informacje.

Link do Studium: www.bip.przyrow.akcessnet.net/upload/20170324131154gsl26kn7e3q5.pdf
Link do mapy: www.bip.przyrow.akcessnet.net/upload/20170324132411xc8be9tlv86l.JPG

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Przyrów do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany powyższego dokumentu.

W ramach Indywidualnego Planu Konsultacji Gmina Przyrów zamierza przeprowadzić konsultacje społeczne za pomocą 3 technik:

 1. Technika konsultacyjna: Internetowe konsultacje pisemne – Ankieta ON-LINE na stronie internetowej Gminy Przyrów.
 2. Punkt konsultacyjny w budynku Urzędu Gminy Przyrów - Terminy pracy punktu konsultacyjnego   zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Przyrów.
 3. Spotkanie Otwarte – podczas Dożynek Gminnych, w dniu 05 września 2021 r. (Niedziela) na terenie rekreacyjnym Brzózki.
  • W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani obywatele. Podczas spotkania uczestnicy mogą formułować swoje uwagi oraz zadawać pytania przedstawicielom władz samorządowym, bądź projektantowi.
   Aby zachęcić mieszkańców do udziału w spotkaniu przewidziano loterię z nagrodami, gdzie każda osoba podpisująca się na liście obecności jednocześnie akceptuje regulamin loterii i otrzymuje swój indywidualny numer. Spotkanie zostanie zakończone  loterią nagród.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego związanego z realizacją i udziałem w projekcie Gminy Przyrów pn. "Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym".

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów

Logotyp Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa
Logotyp Rzeczypospolita Polska
Logotyp Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Załączniki:

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.