Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

W północnej części gminy znajduje się Park Krajobrazowy "Stawki". Obecność  wielu rzadkich gatunków roślin oraz ptaków czyni to miejsce niezwykłym.

Miasto i Gmina Przyrów
Energia i natura

Gmina

Inwestycje i projekty

Inwestycje realizowane w ramach PROW

Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Przyrów

Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Przyrów

W styczniu 2016 roku, Gmina Przyrów złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który to został rozpatrzony pozytywnie. W związku z powyższym w dniu 27 lipca 2016 r. w Katowicach, pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego, a Gminą Przyrów została zawarta umowa o przyznaniu pomocy.

Nazwa zadania: "Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Ogrodowej w miejscowości Przyrów, gmina Przyrów".
Całkowita wartość operacji 731 940,40 zł.
Przyznana wartość dofinansowania: 465 733 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Celem operacji jest przebudowa drogi gminnej Nr 699006S na odcinku 0,618 km wraz zatoką parkingową. Droga zapewni dojazd do cmentarza. Realizowana w ramach niniejszej operacji przebudowa drogi zdecydowanie poprawi infrastrukturę drogową gminy Przyrów, a tym samym wpłynie na lokalny rozwój obszarów wiejskich. Obecnie na ul. Ogrodowej występuje zniszczona nawierzchnia żwirowa (szerokość 5 m), brak odwodnienia, pobocza gruntowe oraz brak utwardzonych zjazdów do posesji. Realizowana przebudowa spowoduje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi tj. jezdnia o szerokości 5 m. o utwardzonej nawierzchni bitumicznej, obustronne krawężniki, zatoka parkingowa, utwardzone zjazdy do posesji, odwodnienie drogi.

W wyniku realizacji zadania przebudowana zostanie droga o długości 0,618 km.

Flaga Unii Europejskiej
Logotyp Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.