Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Osadnictwo w okolicach dzisiejszego Przyrowa zaczęło rozwijać się od XIII wieku.

Gmina Przyrów
Energia i natura

Gmina

Inwestycje i projekty

Projekty realizowane w ramach EFS

One, two, three – liczysz Ty

One, two, three – liczysz Ty

Beneficjent: Gmina Przyrów.
Kwota dofinansowania: 241 900,70 zł.
Okres realizacji projektu: 1 września 2020 r. – 30 czerwca 2021 r.

Cel główny projektu

Poprawa jakości procesu kształcenia w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Przyrów, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych 72 uczniów i 79 uczennic poprzez:

 • organizację zajęć przyczyniających się do wzrostu ich kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, w tym 151 uczniów (79K);
 • organizację zajęć specjalistycznych w formie wsparcia dla uczniów z SPE, 16 uczniów (8K);
 • wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów, 6 nauczycieli (5K);
 • wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkoły, wyposażenie szkolnych pracowni i wdrożenie nowych metod kształcenia opartych na narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Efektem projektu będzie nabycie przez uczniów i nauczycieli pożądanych kompetencji oraz podniesienie jakości kształcenia na terenie Gminy Przyrów.

Zajęcia realizowane w ramach projektu

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zajęcia:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone metodą blended learnig, z wykorzystaniem e-materiałów dydaktycznych z zasobów systemu blended learnig, w tym stworzonych dzięki środkom EFS – klasy IV-VIII, zakres:
  • matematyka, 6 grup,
  • język angielski, 6 grup;
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia prowadzone metodą blended learnig, z wykorzystaniem e-materiałow dydaktycznych z zasobów systemu blended learnig, w tym stworzonych dzięki środkom EFS – klasy I-VIII, zakres:
  • matematyka, 3 grupy, klasy IV-VIII,
  • matematyczno-przyrodnicze, 3 grupy, klasy I-III,
  • język angielski, 3 grupy, klasy IV-VIII,
  • język angielski, 3 grupy, klasy I-III;
 • zajęcia w formie kół zainteresowań prowadzone metodą blended learnig, z wykorzystaniem e-materiałow dydaktycznych z zasobów systemu blended learnig, w tym stworzonych dzięki środkom EFS – klasy IV-VIII, zakres:
  • informatyka, 2 grupy, klasy IV –VIII;
 • zajęcia specjalistyczne, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zakres:
  • rewalidacja, 1 grupa, klasa V,
  • korekcyjno-kompensacyjne, 3 grupy, klasy IV-VIII.

W ramach projektu zaplanowano doposażenie pracowni szkolnych i wdrożenie nowych form nauczania opartych na narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, w tym e-materiałów dydaktycznych z zasobów blended learnig, w tym stworzonych dzięki środkom EFS.

Logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny
Logotyp Rzeczypospolita Polska
Logotyp Województwo Śląskie
Logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Projekt „One, two, three – liczysz Ty” w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Działanie: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Poddziałanie: 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.