Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Osadnictwo w okolicach dzisiejszego Przyrowa zaczęło rozwijać się od XIII wieku.

Miasto i Gmina Przyrów
Energia i natura

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna w zakresie świadczeń ratowniczych przysługujących strażakowi OSP

Klauzula informacyjna w zakresie świadczeń ratowniczych przysługujących strażakowi OSP

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Przyrów z siedzibą 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7, tel. 34 355 41 20, e-mail: przyrow@przyrow.pl.
  2. Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym kontaktować się można pisemnie na adres naszej siedziby, poprzez e-mail: iod@przyrow.pl lub tel. 505 232 147.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przepisów dotyczących świadczeń ratowniczych przysługujących strażakowi ratownikowi OSP w tym do celu dokonania weryfikacji przez właściwego wójta wskazanego w przepisach oświadczenia pod względem jego wiarygodności.
  4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) i e) RODO oraz na podstawie art. 16, art. 50 ust 6 i 8  ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych i Rozporządzenia MSWiA z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonywania czynności wskazanych w ww. aktach prawnych.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  9. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.
  10. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.