Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Przyrów - początkowo założony jako miasto królewskie, ostatecznie pozbawiony praw miejskich. Bogata historia oraz kultura tego miejsca czyni je wyjątkowym.

Miasto i Gmina Przyrów
Energia i natura

Gmina

Inwestycje i projekty

Inwestycje realizowane w ramach PROW

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Julianka gmina Przyrów oraz Budowa sieci wodociągowej ETAP I, II, III, w miejscowości Przyrów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Julianka gmina Przyrów oraz Budowa sieci wodociągowej ETAP I, II, III, w miejscowości Przyrów

W czerwcu 2022 roku, Gmina Przyrów złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu "Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który to został rozpatrzony pozytywnie. W związku z powyższym w dniu 20 marca 2023 r. w Katowicach, pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego, a Gminą Przyrów została zawarta umowa o przyznaniu pomocy.

Nazwa zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Julianka gmina Przyrów oraz Budowa sieci wodociągowej ETAP I, II, III, w miejscowości Przyrów".

Całkowita wartość operacji 4 644 009,41 zł.

Przyznana wartość dofinansowania: 3 005 000,00 zł kosztów kwalifikowanych operacji.

Celem operacji jest rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawa warunków życia mieszkańców terenów objętych zadaniem, poprzez zwiększona liczbę odbiorców  korzystających z nowo wybudowanej infrastruktury wodno - kanalizacyjknej.

Wskaźnikiem realizacji operacji będzie wykonanie systemu kanalizacji zbiorczej w ilości ok. 2,68 km. oraz 1,6 km zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę.

Flaga Unii Europejskiej
Logotyp Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.