Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Szlak Orlich Gniazd, zabytki, „Niebieskie Źródła”, spływ kajakowy …, to wszystko sprawia, że gmina przyciąga stale wielu turystów.

Miasto i Gmina Przyrów
Energia i natura

Gmina

Inwestycje i projekty

Inwestycje realizowane w ramach PO Rybactwo i Morze

Budowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Przyrów

Budowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Przyrów

W miesiącu sierpniu 2018 roku, Gmina Przyrów złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach wniosek o dofinansowanie w ramach działania 4.2 "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", który został rozpatrzony pozytywnie.
W związku z powyższym w dniu 27 lutego 2019 r. w Katowicach, pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego, a Gminą Przyrów została zawarta umowa o przyznaniu pomocy.

Nazwa zadania: "Budowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Przyrów".
Całkowita wartość operacji została oszacowana na kwotę 113 262,50 zł.
Przyznana wartość dofinansowania wynosi: 74 979,00zł, tj. 66,20% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Celem operacji jest propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego, obejmującej Tworzenie rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: zagospodarowanie terenów przyległych do zbiornika wodnego, o walorach rekreacyjnych, edukacyjnych i przyrodniczych, wpływające na rozwój innowacyjnej i nowoczesnej infrastruktury turystycznej.

Logotyp Program operacyjny Rybactwo i Morze
Logotyp Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Logotyp Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Logotyp Unia Europejska Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.