Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

W północnej części gminy znajduje się Park Krajobrazowy "Stawki". Obecność  wielu rzadkich gatunków roślin oraz ptaków czyni to miejsce niezwykłym.

Gmina Przyrów
Energia i natura

Gmina

Inwestycje i projekty

Inwestycje realizowane w ramach RPO

Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów

Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów

Raport z konsultacji społecznych projektu: "Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów"

Na etapie przygotowania projektu do realizacji nastąpiło aktywne włączenie partnerów i społecznoss cilokalnych w planowanie inwestycji np. poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu. Partnerzy społeczni to:

  • grupy   mieszkańców, zwłaszcza korzystający z sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Przyrów, radni gminy, sołtysi,
  • podmioty sektora finansów publicznych, tj. placówki oświatowe,
  • organizacja pozarządowe i przedsiębiorcy działający na terenie gminy.

Przeprowadzono konsultacje społeczne projektu w następujących terminach:

  • Zebranie wiejskie w Przyrowie 21 września 2017 r.
  • Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej nr XXII/168/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wszystkim zainteresowanym został przedstawiony szczegółowy zakres realizacji projektu, który spotkałsię z dużą aprobatą ze strony zebranych.

W związku z powyższym w ramach opracowania projektu zostały uwzględnione uwagi i zgłaszane problemy przez interesariuszy w zakresie inwestycji. Projekt stanowi oddolną inicjatywę społeczności lokalnej.

Logotyp  Fundusze Europejskie Program Regionalny
Logotyp Rzeczypospolita Polska
Logotyp Województwo Śląskie
Logotyp Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Załączniki

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.