Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Osadnictwo w okolicach dzisiejszego Przyrowa zaczęło rozwijać się od XIII wieku.

Miasto i Gmina Przyrów
Energia i natura

Aktualności

II sesja Rady Miejskiej w Przyrowie

Filtrowanie aktualności

data od

data do

II sesja Rady Miejskiej w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej  zwołuje w dniu  26 czerwca (środa) 2024 roku o godzinie 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy II sesję Rady Miejskiej w Przyrowie, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z I sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami – referent Burmistrz Anna Kowalska-Fert.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie korespondencji wpływającej do Rady Miejskiej według jej kompetencji – referent Przewodniczący Rady Elżbieta Ślęzak-Zawadzka.
 7. Informacja Burmistrza o sposobie realizacji interpelacji Radnych – referent Burmistrz Anna Kowalska-Fert.
 8. Udzielenie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Przyrów:
  1. przedstawienie Raportu o stanie Gminy Przyrów za rok 2023 – referent Burmistrz Anna Kowalska-Fert.
  2. debata nad Raportem o stanie Gminy Przyrów za rok 2023 – zgodnie z wymogami określonymi  w art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609);
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Przyrów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2023 rok – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 10. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i  Gminy Przyrów z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu gminy w 2023 roku wraz z informacją o stanie mienia – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska;
  2. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Przyrów oraz opinii dotyczącej wykonania budżetu – referent Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wioletta Nowakowska;
  3. przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu w 2023 roku – Przewodniczący komisji stałych;
  4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Przyrów – referent Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wioletta Nowakowska;
  5. dyskusja;
  6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrza Miasta i Gminy Przyrów za 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2024 - 2027 – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Andrzeja Dobrowolskiego na realizację inwestycji p.n. "Wykonanie prac konserwatorskich w unikatowym, zabytkowym młynie wodnym w Wiercicy na terenie Gminy Przyrów" – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mokrzeszy na realizację inwestycji p.n. „Prace konserwatorskie i remontowe przy  zabytkowej, przydrożnej kapliczce w miejscowości Wola Mokrzeska w Gminie Przyrów” – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/34/2019 w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych – referent Justyna Pelikan.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Miasta i Gminy Przyrów w Stowarzyszeniu  Rybacka Lokalna Grupa Działania "Jurajska Ryba" – referent Burmistrz Anna Kowalska-Fert.
 18. Ocena realizacji i stopień zaawansowania inwestycji ujętych w budżecie gminy na 2023 rok, w tym Fundusz Sołecki – referent Burmistrz Anna Kowalska-Fert.
 19. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2023 rok – referent Anastazja Deska.
 20. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyrów za 2023 r. – referent Ewelina Wiśniewska.
 21. Informacja z działalności instytucji kultury za 2023 rok – referent Dyrektor GCKiB Dariusz Grabowski.
 22. Komunikaty i wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad.

15

CZE

2024

272

razy

czytano

21/483

przyrow.pl

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.