Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Przyrów znajduje się na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, co czyni z niej idealne miejsce pod względem rekreacyjnym.

Miasto i Gmina Przyrów
Energia i natura

Aktualności

Informacja Wójta Gminy Przyrów z dnia 8 listopada 2021 r.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja Wójta Gminy Przyrów z dnia 8 listopada 2021 r.

Wójt Gminy Przyrów informuje, że  Gmina Przyrów przystępuje do realizacji "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów" w 2022 roku.

W ramach Programu Gmina Przyrów zamierza ubiegać się o uzyskanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Program adresowany jest do właścicieli nieruchomości położonych na terenach, na których:

  • nie ma możliwości podłączenia do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego,
  • przed 2022 r. nie zostanie wykonany zbiorczy system odprowadzania ścieków (obszary poza aglomeracją).

Warunkiem koniecznym do udziału w Programie będą:

  • złożenie w wyznaczonym terminie wniosku o włączenie do Programu (załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji Programu) wraz z oświadczeniem właściciela/współwłaściciela dot. wyrażenia zgody na realizację inwestycji przez Wnioskodawcę (załącznik nr 2 do Regulaminu realizacji Programu),
  • zabezpieczenie i udostępnienie części nieruchomości na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków i drenażu,
  • odpowiednie warunki terenowe i hydrologiczne do realizacji inwestycji.

Ustala się w roku 2022:

  • wysokość dofinansowania inwestycji podłączonej do jednego budynku mieszkalnego będzie wynosić do 90% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 9900 zł,
  • ilość dofinansowanych inwestycji – do 30 szt.

Pomocą nie będą objęte niezabudowane działki oraz budynki, które nie są zamieszkane.

Szczegółowe warunki realizacji zadania, jak również obowiązki stron zostaną określone  w umowie zawartej pomiędzy Gminą Przyrów a właścicielami nieruchomości. Umowa zostanie podpisana po uzyskaniu przez Gminę dofinansowania.

Dodatkowych informacji na temat Programu udziela Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska  i Gospodarki Gruntami. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną zalecaną formą kontaktu jest kontakt telefoniczny oraz mailowy:

Wzory dokumentów dostępne są poniżej.

Wnioski wraz z oświadczeniami przyjmowane będą w terminie do 30.11.2021 r.

Załączniki

08

LIS

2021

864

razy

czytano

466/476

przyrow.pl

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

: Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.