Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 127467

Szkolenia

Zgłoszeń na szkolenia można dokonywać:

  • telefonicznie pod numerem: (34) 355 41 21 wew. 29
  • osobiście w Biurze Projektu – Urząd Gminy pok. 6A

Nagłówek z logo: Funduszy Europejskich, Rzeczpospolita polska, Unia Europejska

Projekt "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Przyrów" realizowany w ramach projektu „Obywatel-IT”- program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim ”,jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”