Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 127473

Struktura Urzędu

PARTER

NazwaNumer pokoju
Gminny Zakład Komunalny 1
 

 PIĘTRO I

NazwaNumer pokoju
Skarbnik Gminy Przyrów  2
Referat finansowy, księgowość  2
Przewodniczący Rady Gminy w Przyrowie  3
Obsługa Rady Gminy i kadry  4
Informatyk, samodzielne stanowisko do spraw drogownictwa, działalności gospodarczej i ochrony przeciwpożarowej  5
Radca prawny  5
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  6
Sala konferencyjna  7
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Księgowość, świadczenia rodzinne  8
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kierownik  9
Samodzielne stanowisko do spraw zezwoleń na alkohole, gospodarki odpadami komunalnymi i obrony cywilnej  10
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Pracownicy socjalni   11
Referat finansowy - Podatki  12
Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych  13
Referat rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami  14
 

 PIĘTRO II

NazwaNumer pokoju
Wójt Gminy Przyrów  15
Sekretariat Urzędu Gminy  16
Samodzielne stanowisko do spraw planowania przestrzennego i zamówień publicznych  17
Sekretarz Urzędu Gminy  18
Urząd Stanu Cywilnego  19