Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 100700

Radni Gminy

Radni Gminy Przyrów kadencji 2018 – 2023

 
Maria Stępień 
Przewodnicząca Rady Gminy
 
 
Władysław Nowak
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 
 
Barbara Wierciochowicz
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
 
 
Grzegorz Adamus
Radny
 
 
Karol Auguściak
Radny
 
 
Bartłomiej Bochenek
Radny
 
 
Mirosław Hamerla
Radny
 
 
Seweryn Młynarczyk
Radny
 
 
Jarosław Nabiałek
Radny
 
 
Andrzej Różycki
Radny
 
 
Arkadiusz Różycki
Radny
 
 
Wiesław Stanuchiewicz
Radny
 
 
Elżbieta Ślęzak-Zawadzka
Radna
 
 
Maria Wiśniewska
Radna
 
 
Ewa Żmuda
Radna
 
 

Komisje Rady Gminy Kadencji 2018 – 2022

Komisja do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Przewodniczący:
 
 
Zastępca Przewodniczącego:
 
 
Sekretarz:
 
Członkowie:
 

Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Przewodniczący:
 
 
Zastępca Przewodniczącego:
 
 
Sekretarz:
 
 
Członkowie:

 

Komisja do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

Przewodniczący:
 
 
Zastępca Przewodniczącego:
 
 
Sekretarz:
 
 
Członkowie:
 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:
 
 
Zastępca Przewodniczącego:
 
 
Sekretarz:
 
 
Członkowie: