Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 127469

Radni Gminy

Radni Gminy Przyrów kadencji 2018 – 2023

 
Maria Stępień 
Przewodnicząca Rady Gminy
 
 
Władysław Nowak
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 
 
Barbara Wierciochowicz
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
 
 
Grzegorz Adamus
Radny
 
 
Karol Auguściak
Radny
 
 
Bartłomiej Bochenek
Radny
 
 
Mirosław Hamerla
Radny
 
 
Seweryn Młynarczyk
Radny
 
 
Jarosław Nabiałek
Radny
 
 
Andrzej Różycki
Radny
 
 
Arkadiusz Różycki
Radny
 
 
Wiesław Stanuchiewicz
Radny
 
 
Elżbieta Ślęzak-Zawadzka
Radna
 
 
Maria Wiśniewska
Radna
 
 
Ewa Żmuda
Radna
 
 

Komisje Rady Gminy Kadencji 2018 – 2023

Komisja do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Przewodniczący:
Mirosław Hamerla
 
Zastępca Przewodniczącego:
Jarosław Nabiałek
 
Sekretarz:
Barbara Wierciochowicz
 
Członkowie:
Ewa Żmuda
Grzegorz Adamus
Andrzej Różycki
 

Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Przewodniczący:
Wiesław Stanuchiewicz
 
Zastępca Przewodniczącego:
Bartłomiej Bochenek
 
Sekretarz:
Barbara Wierciochowicz
 
Członkowie:
Arkadiusz Różycki
Władysław Nowak
Seweryn Młynarczyk
Karol Auguściak
Andrzej Różycki
 

Komisja do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

Przewodniczący:
Władysław Nowak
 
Zastępca Przewodniczącego:
Ewa Żmuda
 
Sekretarz:
Karol Auguściak
 
Członkowie:
Seweryn Młynarczyk
Maria Stępień
 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:
Maria Wiśniewska
 
Zastępca Przewodniczącego:
Grzegorz Adamus
 
Sekretarz:
Elżbieta Ślęzak-Zawadzka
 
Członkowie:
Mirosław Hamerla
Bartłomiej Bochenek
 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący:
Elżbieta Ślęzak-Zawadzka
 
Zastępca Przewodniczącego:
Wiesław Stanuchiewicz
 
Sekretarz:
Arkadiusz Różycki
 
Członkowie:
Maria Wiśniewska
Jarosław Nabiałek