Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 126926

Obrona Cywilna

 

SZANOWNY MIESZKAŃCU GMINY PRZYRÓW!

Zapraszam do lektury krótkiego informatora o powszechnej samoobronie i obronie cywilnej. Przedstawiam w nim podstawowe informacje, propozycje i rady dotyczące zachowań ludzi w określonych sytuacjach. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny mogą wystąpić na znacznych obszarach poważne zagrożenia dla zdrowia i życia ludności. W czasie pokoju zdarzają się awarie w zakładach przemysłowych lub katastrofy transportowe. W ich wyniku przedostają się do atmosfery substancje promieniotwórcze, trujące, groźne dla ludności będącej w zasięgu ich oddziaływania. Podobne zagrożenia stwarzają klęski żywiołowe.

ZACHĘCAM - PRZECZYTAJ

MOŻESZ OBRONIĆ SIĘ PRZED ZAGROŻENIAMI LUB PRZYNAJMNIEJ ZMINIMALIZOWAĆ ICH SKUTKI

 
SZEF OBRONY CYWILNEJ
Wójt Gminy Przyrów
 

Pliki do pobrania: