Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 126926

Gminny Ośrodek Kultury

GMINNY OŚRODEK KULTURY W PRZYROWIE

Obrazek przedstawia Herb Gminy Przyrów
 

ul. Częstochowska 7

42-248 Przyrów

tel. 34 355 40 62

gok@przyrow.pl

przyrowgok@op.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Monika Stawiarska
 
Kontakt z Inspektorem: gokprzyrow.iod@gmail.com
 

 

Godziny pracy placówki:

Poniedziałek
od 8:00 do 15:00
 
Wtorek
od 8:00 do 14:00 oraz od 16:00 do 20:00
 
Środa
od 8:00 do 14:00 oraz od 16:00 do 20:00
 
Czwartek
od 8:00 do 14:00 oraz od 16:00 do 20:00
 
Piątek
od 8:00 do 14:00 oraz od 16:00 do 20:00
 
Sobota
w zależności od potrzeb: od 16:00 do 20:00
 
 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury:

 • Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury: mgr Dariusz Grabowski
 • Instruktor d/s kulturalno-wychowawczych: Barbara Wierciochowicz
 • Instruktor d/s plastyki: Zofia Wierciochowicz
 

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie wpisany do rejestru instytucji kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury,działa od 30 lat tj. Od 1975 r.

Do głównych działań Gminnego Ośrodka Kultury zaliczyć należy:

 • organizowanie konkursów, wystaw, koncertów i spotkań;
 • organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, turystycznych i sportowych;
 • prowadzenie wypożyczania kostiumów, rekwizytów, sprzętu nagłaśniającego będącego na wyposażeniu placówki;
 • organizowanie imprez zleconych (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe);
 • prowadzenie kółek, ognisk i zespołów artystycznych.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają następujące zespoły i koła zainteresowań:

 • Zespół Ludowy "Przyrowianki" z Przyrowa

  Zespół działa od 29 lat , choreografem zespołu jest Pani Maria Biedroń, akompaniatorem Pan Bronisław Trejtowicz. Zespół występował na wielu przeglądach rangi wojewódzkiej i powiatowej. W 2000r. Wystąpił w VI Jurajskim Festiwalu Folklorystycznym. W swoim repertuarze posiada program ukazujący zwyczaje, obrzędy oraz pieśni z regionu Częstochowskiego a przede wszystkim z okolic Przyrowa . W VII Jurajskim Festiwalu Folklorystycznym zespół zdobył wyróżnienie w kategorii zespołów śpiewaczych;

 • Zespół Ludowy "Cyganeczki" z Sygontki

  Zespół jest stosunkowo młodym zespołem bo powstał w 2000 roku i tworzą go głównie panie zrzeszone i działające w Kole Gospodyń Wiejskich. Kierownikiem zespołu jest Pani Anna Kot która jest również przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Sygontce . W swoim repertuarze zespół posiada program ukazujący zwyczaje i obrzędy z regionu Częstochowy oraz pieśni i obrzędy o bardzo głębokim rodowodzie z okolic swojej miejscowości.

 • Zespół Ludowy "Zalesianki" z Zalesic

  Zespół istnieje od 20 lat i występują w nim panie zrzeszone w Kole Gospodyń Wiejskich. Kierownikiem zespołu jest Pani Anna Mróz. Grupa bierze udział w imprezach organizowanych na terenie gminy.

 • Zespół Pieśni i Tańca "Przyrowskie nutki" z Przyrowa

  Zespół Folklorystyczny "Przyrowskie Nutki" jest stosunkowo młodym zespołem ponieważ powstał w październiku 1998 r. Zamysł utworzenia zespołu zrodził się z chęci rozbudzenia i propagowania wśród dzieci i młodzieży zainteresowań tradycjami oraz sztuką ludową. Choreografem zespołu jest Pani mgr Małgorzata Mossakowska-Steinke, akompaniatorem Pan mgr Bronisław Trejtowicz. Zespół w swym dorobku artystycznym wykonuje tańce z wielu regionów naszego kraju między innymi: Częstochowy, Krakowa, Śląska, Lublina oraz Rzeszowa.

  Dotychczasowe osiągnięcia zespołu to:

  • VI Jurajski Festiwal Folklorystyczny - II nagroda w kategorii zespołów dziecięcych;
  • udział zespołu w IV Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych "Z daleka i Bliska";
  • udział w IX Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych "Złoty Kłos" - Zebrzydowice 2002r.;
  • I Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych Powiatu Częstochowskiego "Złota Lilia 2002" - II nagroda w kategorii zespołów dziecięcych i młodzieżowych;
  • udział w XI "Dożynkowym Graniu" w ramach Dni Europejskiej Kultury Ludowej;
  • w roku 2004 zespół został zaproszony na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Pod Zwicinem" do miejscowości Lazne Belohrad w Czechach gdzie od tamtejszych mediów i organizatorów uzyskał najwyższe notowania.

 • Koło Plastyczne

  Uczestnikami Koła Plastycznego jest głównie młodzież szkół Podstawowych z terenu gminy, skupia młodzież uzdolnioną plastycznie oraz wszystkich którzy przejawiają zainteresowanie tą dziedziną sztuki.

  Koło plastyczne bierze udział w wielu konkursach plastycznych rangi gminnej, powiatowej i wojewódzkiej takich jak:

  • Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Architektura mojego Krajobrazu";
  • Regionalny Konkurs Plastyczny "Tradycje i obrzędy polskie";
  • Wojewódzki konkurs Plastyczny na Świąteczną kartkę Wielkanocną;
  • Regionalny konkurs na Pisankę , palmę i Marzannę;
  • Między powiatowy konkurs plastyczny na Kartkę Walentynkową;
  • Regionalny konkurs "Papierowy Świat".

  Gminny Ośrodek Kultury w ramach działalności kola Plastycznego jest organizatorem corocznego Konkursu Plastycznego na kartkę, pisankę oraz palmę Wielkanocną, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkół Podstawowych i Gimnazjów.

Pliki do pobrania: