Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 126926

Gminna Biblioteka Publiczna

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PRZYROWIE

Obrazek przedstawia Herb Gminy Przyrów
 

ul. Częstochowska 7

42-248 Przyrów

tel. 34 355 40 51

biblioteka@przyrow.pl

gbp.przyrow@xl.wp.pl

 Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: bibliotekaprzyrow@gmail.com
 
 

 

Godziny pracy placówki:

Poniedziałek
od 8:00 do 18:00
 
Wtorek
od 8:00 do 16:00
 
Środa
od 8:00 do 18:00
 
Czwartek
od 8:00 do 16:00
 
Piątek
od 8:00 do 18:00
 
 

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej:

 • Po. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej: Zofia Wierciochowicz
 • Bibliotekarz: Anna Nowak
 

FILIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

 • FILIA W SYGONTCE

  ul. Kościelna 1

  42-250 Przyrów

  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  od 13:00 do 17:00
   
  Środa
  od 13:00 do 17:00
   
   

   
 • FILIA W WOLI MOKRZESKIEJ

  ul. Główna 7

  42-248 Przyrów

  Godziny otwarcia:

  Wtorek
  od 10:00 do 14:00
   
  Piątek
  od 13:00 do 17:00
   
   

   

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Przyrowie została utworzona na mocy Uchwały nr 47 z dnia 19.10.1947r. przez Prezydium Gminnej Rady Narodowej.

Na sieć Biblioteki gminy Przyrów składa się Biblioteka centralna oraz dwie filie biblioteczne w Sygontce oraz w Woli Mokrzeskiej.

Zbiory zgromadzone w bibliotece mają profil humanistyczny, lecz w ostatnich latach są uzupełniane głównie o książki naukowe i popularnonaukowe z dziedzin poza humanistycznych takich jak: marketing, ekonomia, nauki techniczne jak również książki o Unii Europejskiej.

Do podstawowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej należy:

 • gromadzenie, opracowywanie, ochrona i aktualizacja materiałów utrwalonych w dowolnej formie ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących gminy i jej społeczności;
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i oświatowej na terenie gminy. Współpraca z Biblioteką Powiatową w zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu;
 • udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców bez względu na ich wiek, wykształcenie, status społeczny, narodowość, przekonania religijne;
 • organizowanie czytelnictwa i udostępniania zbiorów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym;
 • organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo oraz pożądane formy współżycia społecznego;
 • współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców gminy i użytkowników Biblioteki.