Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 144115

ZBIERAMY WSPOMNIENIA O GMINIE PRZYRÓW

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Przyrów!

W dniach 19–28 kwietnia 2017 roku na terenie gminy Przyrów realizowany będzie projekt naukowy zatytułowany Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Badania te prowadzone będą przez naukowców oraz studentów etnologii i archeologii z Uniwersytetu Łódzkiego. Projekt realizowany jest w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zakłada przeprowadzenie w latach 2014–2019 badań na obszarze 5 jurajskich gmin: Janów, Lelów, Mstów, Olsztyn, Przyrów.

W roku 2017 terenem naszych badań będzie gmina Przyrów, zaś tematem historia gminy, lokalna i rodzinna pamięć. Będziemy zbierać wspomnienia, opowieści o miejscach szczególnie ważnych dla Państwa lokalnej społeczności. Zależy nam na poznaniu konkretnych miejsc, które żyją w Państwa pamięci, które są śladami tego, co w historii lokalnej ważne, przełomowe, a także tego, co uległo zniszczeniu i zapomnieniu. Chcemy, by źródłem wiedzy były dla nas przede wszystkim opowieści ludzi, których spotkamy i wysłuchamy. Zebrane w ten sposób materiały staną się istotnym źródłem wiedzy na temat historii  gminy, pamięci o ludziach i zdarzeniach.

Zwracamy się do Państwa, Mieszkańców gminy Przyrów, z prośbą o włączenie się do naszych działań. Chcielibyśmy, by stali się Państwo dla nas partnerami w wędrówce przez historię i współczesność gminy. Mamy nadzieję, że w czasie naszego kwietniowego pobytu zgodzą się Państwo na rozmowę i poświęcą nam swój czas. Każde takie spotkanie będzie dla nas bardzo cenne! Liczymy także na Państwa wsparcie w poszukiwaniu fotografii i dokumentów dotyczących gminy – będziemy wdzięczni za udostępnienie nam pamiątek i zdjęć z domowych archiwów.

Jesteśmy przekonani, że podejmowane wspólnie działania staną się okazją do pielęgnowania pamięci o przeszłości i wzmacniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym. Ważnym celem projektu jest zebranie, a czasem nawet ocalenie materiałów mówiących o lokalnej historii, które po opracowaniu zostaną udostępnione muzealnikom oraz regionalistom i nauczycielom, by mogli oni korzystać z informacji dotąd nieobecnych w tekstach naukowych i popularyzatorskich.

O naszym projekcie przeczytać można na: http://najurze.uni.lodz.pl/

Z góry dziękujemy za pomoc. Do zobaczenia!
dr Olgierd Ławrynowicz (kierownik projektu / Uniwersytet Łódzki)