Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 119669

VI sesja Rady Gminy w Przyrowie

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu 21 czerwca 2019 roku o godz. 11:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy VI sesję Rady Gminy w Przyrowie

Zasadniczym tematem obrad będzie:
  1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2018 rok.
  2. Debata nad raportem o stanie gminy Przyrów za rok 2018 – zgodnie z wymogami określonymi w art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506).

Zainteresowanych tematem mieszkańców gminy zapraszamy do uczestnictwa w obradach.