Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 163683

Urząd Statystyczny w Katowicach zaprasza do udziału w badaniu: Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach

Symbol badania: PKZ.

Termin badania: 2-20 styczeń 2021 r.

Metoda pozyskania informacji: Badanie realizowane jest w drodze wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez teleankietera z respondentem. Badanie realizują teleankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach.

Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych.

Potwierdzenia tożsamości ankietera na terenie województwa śląskiego można dokonać pod numerem telefonu 32 77 91 291 lub 695 255 244.

Wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy z teleankieterem są całkowicie poufne; zostaną one wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych

Pliki do pobrania: