Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 163679

Urząd Statystyczny w Katowicach zaprasza do udziału w badaniu: Ankieta konionktury w gospodarstwie rolnym

Symbol badania: A-KR.

Termin badania: 15 - 29 stycznia 2021 r.

Badanie realizowane jest w drodze samodzielnego przekazania danych przez Internet oraz wywiadu telefonicznego z respondentem. Badania realizują ankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach.

Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych. Potwierdzenia tożsamości ankietera na terenie województwa śląskiego można dokonać pod numerem telefonu 32 77 91 291 lub 695 255 244.

Przekazywanie danych przez Internet:

  • 15-18.01 - sooby fizyczne,
  • 15-25.01 - jednostki sprawozdawcze.

Wywiad telefoniczny:

  • 19-29.01 - osoby fizyczne,
  • 26-29.01 - jednostki sprawozdawcze.

Wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy z ankieterem są całkowicie poufne; zostaną one wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

Pliki do pobrania: