Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 119351

Konkurs „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2019”

Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informuję o możliwości wzięcia udziału w konkursie „EKOLOGICZNA  ZAGRODA 2019” organizowanym przez Zarząd Powiatu Częstochowskiego.

Wójt Gminy Przyrów informuje, że Zarząd Powiatu Częstochowskiego ogłosił Powiatowy Konkurs „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2019”.  Konkurs adresowany jest do mieszkańców terenów wiejskich powiatu częstochowskiego. Ma on na celu propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, upowszechnianie metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi,  a także  upowszechnianie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych strategii  w zakresie ochrony środowiska. Konkurs jest celowym działaniem edukacyjnym zmierzającym do poprawy warunków życia mieszkańców powiatu częstochowskiego zamieszkujących tereny wiejskie, poprawy konkurencyjności terenów wiejskich, stanu środowiska i aktywizacji lokalnej społeczności w powiecie.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie na etapie gminnym zawarte są  w Regulaminie gminnego konkursu „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2019”.

Do konkursu każde z sołectw zgłasza maksymalnie 3 zagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2019r. w Urzędzie Gminy Przyrów, pokój nr 14.

Regulamin Gminnego Konkursu „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2019” oraz karta zgłoszenia dostępne poniżej.

Wójt Gminy Przyrów

Pliki do pobrania: