Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 119351

Informacje dot. afrykańskiego pomoru świń ASF

W związku z podjętą w MRiRW Uchwałą nr 1/2019 w dnia 12 marca 2019 r. oraz zapisami Rekomendacji Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa został wskazany jako podmiot współodpowiedzialny za realizację działań szkoleniowo-informacyjnych dot. ASF oraz zobowiązany do miesięcznego raportowania.

Biuro Prasowe MRiRW zamieszcza przekazane materiały dotyczące ASF w specjalnie utworzonej na stronie internetowej zakładce https://www.gov.pl/web/rolnictwo/afrykanski-pomor-swin

Pliki do pobrania: