Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 169745

Gmina Przyrów otrzymała dofinansowanie na OZE

Wójt Gminy Przyrów informuje, iż  w ramach naboru nr RPSL.04.01.02-IŻ.01-24-294/18, dla poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii –RIT Subregionu Północnego, w ramach osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020, zostały wybrane do dofinansowania  trzy projekty pn:

  • ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów”,
  • „OZE w budynkach użyteczności publicznej  i budynkach mieszkalnych na terenie gminy Przyrów”,
  • „Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów”.

W wyniku realizacji zadania zostanie wykonanych  80 sztuk zestawów OZE na terenie Gminy Przyrów; 70 sztuk  zestawów w budynkach mieszkańców gminy i  10 sztuk  zestawów w Budynkach Użyteczności Publicznej. (Panele fotowoltaiczne 56 szt., Kolektory słoneczne – 18 szt., Pompy ciepła – 2szt., Kocioł -4 szt.).

Obraz przedstawia budynek z zainstalowanymi kolektorami słonecznymi