Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 119351

„Na ludowo wyśpiewane”

W dniu 18 maja  2019 roku ,w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Przyrowie odbył się XVI Przegląd Zespołów Zespołów Ludowych i Folklorystycznych KGW Gmin: Dąbrowa Zielona, Janów, Mstów, Olsztyn, Przyrów.

Impreza  organizowana jest od 2002 roku w kolejnych edycjach i ma charakter konkursowy.

Zespoły ludowe i folklorystyczne Kół Gospodyń Wiejskich gromadzą się każdego roku w ustalonej przez organizatorów gminie gdzie prezentują swój  ludowo-biesiadny repertuar.

Na uroczystość przybyli: Przewodnicząca Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich Pani Bernadetta Niemczyk, Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego Pan Henryk Kasiura a także Przewodnicząca Komisji Kultury Rady Powiatu Częstochowskiego Pani Monika Kosielak. W uroczystości brali udział również wójtowie : Wójt Gminy Janów Edward Moskalik, Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz oraz Wójt Gminy Przyrów Robert Nowak. Poszczególne gminy reprezentowali także Przewodniczący rad, radni , dyrekcja grona pedagogicznego oraz sołtysi.

Przewodnicząca Rady Krajowej KGW Pani Bernadetta Niemczyk, w swoim wystąpieniu złożyła serdeczne podziękowania: Wójtowi Gminy Przyrów Robertowi Nowakowi, dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie Panu Dariuszowi Grabowskiemu  oraz przedstawicielkom  KGW, za organizację tego przeglądu. Podziękowania otrzymały również wszystkie koleżanki z zespołów za promowanie i podtrzymywanie wartości kultury ludowej poprzez prezentacje tego co najcenniejsze w muzyce i śpiewie.

Wszystkie występujące zespoły zostały obdarowane pamiątkowymi statuetkami i dyplomami a Wójtowie  gmin wręczyły swoim zespołom nagrody pieniężne. Ponad to Wójt Gminy Przyrów Rober Nowak wręczył podziękowania dla dyrektorów ośrodków kultury za pomysł, organizację  i kontynuację tego przedsięwzięcia. Podziękowania otrzymała również z rąk Wójta Przewodnicząca Rady Krajowej KGW Pani Bernadetta Niemczyk.

Dla uświetnienia imprezy przed publicznością gościnnie dał koncert ZPiT „Przyrowskie Nutki”, z tańcami i zabawami częstochowskimi.

Patronat nad imprezą objęli Wójtowie Gmin : Dąbrowa Zielona, Janów, Mstów, Olsztyn, Przyrów.

Impreza przebiegała w integracyjnym i rodzinnym klimacie oraz przy wspólnym biesiadowaniu.

Kolejne spotkanie za rok w Dąbrowie Zielonej.

 Link: Fotorelacja z uroczystości