Gmina Przyrów

Wyróżnione aktualności

logo-zwrot_podatku_akcyzowego.png
2018-01-16
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich...
Herb Gminy Przyrów_101.jpg
2018-01-03
W roku 2018 kontynuowane będą usługi nieodpłatnej pomocy prawnej świadczone w Punkcie mieszczącym się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie (budynek Urzędu Gminy) ul. Częstochowska 7. Punkt będzie czynny w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 14:00. Uprawnionymi do otrzymania darmowej pomocy prawnej są osoby, które: nie ukończyły 26...
gospodarowanie odpadami komunalnymi_8.png
2017-12-27
Szanowni mieszkańcy W związku z wprowadzonym przez Rząd RP obowiązkiem oddzielnego zbierania papieru otrzymacie Państwo niebieski worek na ,,papier’’. Do tego worka od teraz należy zbierać papier, tekturę, gazety, czasopisma itp. NIE NALEŻY do tych worków wkładać papieru powlekanego folią, opakowań kartonowych po mleku i sokach – to dalej...

Aktualności

2017-12-29
W miesiącu grudniu zakończyły się, warsztaty filmowe w ramach Mobilnego Uniwersytetu Kultury i Sztuki, w których uczestniczyły dzieci i młodzież oraz dorośli. Warsztaty odbyły się w 4 blokach zajęciowych, podczas których dzieci i młodzież, mogła dowiedzieć się wiele ciekawych informacji na temat - jak powstaje film. Rozwiązywano również quizy,...
spotkanie_oplatkowe.jpg
2017-12-27
W dniu 16 grudnia 2017r.  w sali OSP w Przyrowie odbyło się po raz pierwszy wspólne spotkanie opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy. Pomysł tej uroczystości zrodził się, z chęci wspólnego przeżywania okresu Bożonarodzeniowego, integracji wszystkich członkiń KGW, podtrzymywania rodzimych wartości kulturowych, jak również...
Herb Gminy Przyrów_100.jpg
2017-12-20
Uprzejmie informuję, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Urząd Gminy będzie czynny do godziny 12 – tej. Wójt Gminy Przyrów(-) Robert Nowak
Herb Gminy Przyrów_99.jpg
2017-12-14
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z dnia 15 września 2017 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e w dniu 28 grudnia 2017 roku o godz. 13,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy XXII sesję Rady Gminy w Przyrowie z następującym proponowanym...