Gmina Przyrów

Wyróżnione aktualności

Herb Gminy Przyrów_78.jpg
2017-09-21
Sołtys Sołectwa Sygontka informuje, że nastąpiła zmiana terminu zebrania wiejskiego w Sygontce. Nowy termin został wyznaczony na 27 września 2017 r. o godz. 18.00  w Domu Wiejskim w Sygontce.
Herb Gminy Przyrów_77.jpg
2017-09-18
Zapraszam mieszkańców Gminy Przyrów do udziału w zebraniach wiejskich,  na których między innymi omawiane będą: kwestie związane z podziałem funduszy sołeckich na rok 2018, sprawy dotyczące lokalizacji elektrowni na biomasę. Poniżej przedstawiam harmonogram zebrań wiejskich: L.p. Termin...
Herb Gminy Przyrów_55.jpg
2017-06-20
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. W terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub...
Herb Gminy Przyrów_26.jpg
2017-01-05
W roku 2017 począwszy od 3 stycznia kontynuowane są usługi nieodpłatnej pomocy prawnej świadczone w Punkcie mieszczącym się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie (budynek Urzędu Gminy) ul. Częstochowska 7. Punkt będzie czynny w każdy wtorek w godzinach od 12:00 do 16:00. Uprawnionymi do otrzymania darmowej pomocy prawnej są osoby,...
Herb Gminy Przyrów_14.jpg
2016-11-21
Jesteś mieszkańcem gminy Przyrów ? Czy wiesz, że pieniądze z podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli z rozliczeń rocznych w PIT, trafiają w około 37 % do budżetu gminy, w której mieszkasz? Czy chcesz mieć wpływ na kształtowanie najbliższego Ci otoczenia? Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich osób zamieszkałych na terenie...

Aktualności

Forum Przedsiębiorcow.png
2017-09-08
W imieniu Posła na Sejm VIII kadencji Tomasza Jaskóły mamy zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych przedsiębiorczością w naszym regionie na Forum Przedsiębiorców, które odbędzie się 18 września 2017 na Politechnice Częstochowskiej, na Wydziale Infrastruktury i Środowiska przy ul.Dąbrowskiego 73 w Częstochowie o godzinie 18.00.  
Logo - Slaski Zwiazek Gmin i Powiatow_5.png
2017-09-07
W dn. 31 sierpnia 2017 r. w Żywcu odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Zarząd Związku uzgodnił, że należy zmienić przepis, z którego wynika obowiązek naliczania opłaty w wysokości 40 euro w przypadku wystąpienia opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty...
Herb Gminy Przyrów_72.jpg
2017-09-05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium socjalne w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 256, poz. 2572). O pomoc materialną o...
Dozynki powiatowe 2017.jpg
2017-09-04
W dniu 27 sierpnia 2017 roku w Gminie Kruszyna odbyły się XVIII Dożynki Powiatowe. Gminę Przyrów reprezentowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Zalesic. Tradycyjnie wykonany wieniec brał udział w konkursie wieńcy dożynkowych. Podczas trwania uroczystości obchodów XVIII Dożynek Powiatowych ogłoszono wyniki w konkursach: „Przodujący Producent...
kolonie letnie.png
2017-09-04
W dniach od 02.08.2017r. do 10.08.2017r., 47 osobowa grupa dzieci i młodzieży z Województwa Śląskiego przebywała na kolonii w miejscowości Stegna nad Morzem Bałtyckim. Wśród uczestników znalazła się grupa dzieci z terenu Gminy Przyrów, zorganizowana w ramach współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie z KRIR. Organizatorem letniego...